کتابخانه

دبیرستان خیاط‌ زاده دارای کتابخانه‌ای با کتاب‌هایی در انواع عناوین از جمله اجتماعی، ریاضیات ، ادبیات ، فیزیک، شیمی و… می‌باشد.